Jongerensoos Dn Uitloat

De leiding van jongerensoos Dn Uitloat bestaat uit de volgende personen:

Stefan Aarts (Voorzitter)

Inge van Bree(Penningmeester)

Marc de Wit(Secretaris)

Patrick Van De Schaaf

Inge van Kol

Patrick Smits

Marc de Wit

Twan Kursten

Charles Engelen

Nathalie van Staaten